Chios Kalesi

Sakız Adası Savunma Kalesi(Kale), şehir merkezinin kuzeyine doğru uzanmakta ve Cenevizliler dönemi ve sonrasında şehrin duvarla örülmüş çekirdeğini meydana getirmektedir. Kaleye giriş, 1694 yılında Cenevizliler tarafından inşa edilen kalenin güney tarafındaki ana Giriş Kapısından(Porta Maggiore) ve günümüzde tahrip olmuş kalenin kuzeybatı tarafındaki "Yukarı Kapı"dan (Portello) mümkündür. Giriş kapısının yakınında ve kalenin içinde "İoustinanos Sarayı" olarak tanınan iki katlı yapı bulunmaktadır.

Günümüzde geriye pek fazla bir kalmamışsa da, Sakız Adası'nın savunma kalesinin ilk hali Bizanslılar(10. yüzyıl sonları) tarafından yapılmıştır. Cenevizlilerin ilk dönemlerinde yapıldığından bu yana savunma kalesine Cenevizliler, Venedikliler, Osmanlılar ve hatta Yunan bağımsızlık savaşı da dahil 14. yüzyıldan bu yana değişik dönemlerde çok sayıda eklemeler, sağlamlaştırma ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Savunma kalesi büyük tahribatlara(1828 yılında bombalanması ve 1881 depremi) uğramış ancak en büyük tahribat, 20. yüzyılın başında tüm güney duvarının yıkılarak taşlarının Sakız Adası şehir merkezinin dalga kıranın yapılmasında kullanılması sonucu meydana gelmiştir.
Bu savunma kalesinin içinde korunarak günümüze kadar gelen en önemli yapı, Kria Vrusi(yarı bodrum su deposu) olarak adlandırılan Bizans dönemine ait bir bir yapı ve Koulas olarak bilinen yüksek kuledir. Eskiden savunma kalesinin etrafı, bugün için toprakla dolmuş olan bir hendekle çevriliydi.
Değişik zamanlarda, özel şahıslara ait arsalarda yeni binaların inşası sırasında kazılar gerçekleştirilmiş ve bu kazılarda bölgenin ve Sakız Adası kalesinin tarihine ilişkin önemli tarihi verilere ulaşılmıştır.

Kalenin ana girişinin ve geçiş kısmının kubbesinin sağlamlaştırılması, Karanlık Cezaevi olarak adlandırılan binanın ön cephesinin temizlenmesi ve onarılması, yine aynı binanın çatısının sağlamlaştırılması, boyaların temizlenmesi, taş yapının onarılması, taş yolun gün ışına çıkarılması, kalenin güneydoğu savunma burçlarının tamiri ve Ana Giriş Kapısının etrafındaki duvarların çevresindeki toprak zeminlerin düzeltilmesi gibi zaman içinde çok sayıda restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sakız Adası Savunma Kalesi halen günümüzde yerleşim için kullanılmaktadır.

Giriş: Ücretsiz

Archive

Click here, to visit the website of the former Prefecture of Chios.

Chios.gr is the official tourism web site for Chios, run by the North Aegean Prefecture, where you'll find information on the main tourist destinations, beaches, as well as activities, events and much more!

You are not allowed to reproduce the whole or part of this work in any way without our written permission.

greece

mygreece

Read reviews about Chios on
Χίος

pvaigaiou en

where-to-stay

Contact: Regional Unit Of Chios Department of Tourism | Phone numbers: 0030 22713-50514 & 0030 22713-50516 | FAX: 0030 22713-50517 | Emailtourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr