Dotion Kulesi, Pyrgi köyünün yakınında, Vroulidia sahiline doğru giden yol üzerinde, damla sakızının üretildiği en önemli yerlerden birinde bulunmaktadır. Doğal çevrenin kendine has özellikleri vardır. Sakız Adası’nın ortaçağ savunma mimarisine güzel bir örnek teşkil eden bu görkemli tarihi eserin etrafı, kısa sakız ağaçlarıyla çevrelenmiştir.

15. yüzyıl başlarında, adanın genel savunma planı çerçevesinde Cenevizliler tarafından inşa edilmiş ortaçağ dönemine ait bir yapıdır. (1410-1415). Açık gri kireç taşından yapılmış olan üç katlı yapı harabe halindedir. Yarı yıkılmış halde olan güney duvarı ile birlikte tüm duvarları günümüze kadar gelmiştir.

Dikdörtgen bir şekli olup, 14,28 Χ 15,70 ebatlarında ve 18 metre yüksekliğe sahiptir. Doğu ve batı taraflarında yedi, güney ve kuzey taraflarında 4 vuruşma kulesi vardır. Ayrıca girişin iç duvarlarını ayıran bölümler, birinci ve ikinci katların kubbelerinin yapım şeklinden bir çok öğeler günümüze kadar korunarak gelmiştir.

Kulenin, savunma açısından alışageldik olan giriş kapısı bulunmamakla birlikte orta katta düşük kademeli girişi bulunmaktadır. Giriş katında hava delikleri ve sonuncu katta burçlar bulunmaktadır. Eskiden dört tarafı duvarla çevriliydi ve bu duvarların her köşesinde bulunan küçük kulelere ait temeller ve izler halen korunmaktadır.

Pyrgos Dotion - Hatzigeorgiou

Arşiv Malzemesi

Chios Yerel Yönetim Valiliğine ait İnternet sayfasını ziyaret etmek için burayı tıklayınız.

Chios.gr, Kuzey Ege Bölgesi yerel yönetimi tarafından kurulmuş, Chios (Sakız Adası)'nın resmi turizm İnternet sayfası olup burada adanın belli başlı turistik yerlerine, sahillerine ve de ayrıca adada gerçekleştirilen etkinliklere, aktivitelere ve de diğer birçok şeylere ilişkin bilgiler bulacaksınız.

Yazılı iznimiz olmadan bu sitenin tümünün veya bir kısmının herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.